border=0

Ders notları psikoloji yönetimi

Bu sayfa "Yönetim Psikolojisi" konulu dersler sunmaktadır. Bu ders notu aşağıdaki bölümleri içermektedir:

 • yönetim faaliyetlerinin içeriği ve yapısı
 • yönetim konusunun psikolojisi ve algısal süreçleri.

Yazar: N. E. Revskaya.

 1. Yönetim Bilimi Prehistoryası

 2. Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 3. Yönetim teorisine genel yaklaşımlar

 4. Yönetim teorisinin mevcut durumu

 5. Yönetimin özü

 6. Yönetim çalışmasına ana yaklaşımlar

 7. Temel yönetim fonksiyonları sisteminin tanımı

 8. Organizasyonun özü

 9. Hiyerarşik yapılar

 10. Adhocratic (organik) yapılar

 11. Organizasyon teorisinin temel kavramları

 12. Hedef belirleme işlevinin özü

 13. Örgütsel hedeflerin tipolojisi

 14. Hedef belirleme işlevini uygulamak için gerekenler

 15. Tahmin fonksiyonunun tanımı

 16. Yönetim faaliyetlerinde temel tahmin türleri ve türleri

 17. Organizasyonun işleyişinde planlamanın rolü ve yeri

 18. Planlama sürecinin yapısı

 19. Planlama Tipolojisi ve ilkeleri

 20. Örgütsel fonksiyon kavramı

 21. Yetki devri işlemleri

 22. Başkanın faaliyetlerinde karar verme fonksiyonunun özellikleri

 23. Yönetim kararlarının organizasyon faktörleri

 24. Yönetim karar vermesi için düzenleyici çerçeve

 25. Yönetim kararlarının tipolojisi ve onlar için düzenleyici şartlar

 26. Motivasyon fonksiyonunun tanımı

 27. Performans Motivasyonu Kavramları

 28. Motivasyon fonksiyonunun uygulanmasında ana yaklaşımlar

 29. İletişimsel fonksiyonun tanımı

 30. İletişim iletişimi türleri

 31. İletişim sürecinin düzenleyici yapısı ve engelleri

 32. Kontrol ve düzeltme fonksiyonunun genel özellikleri

 33. Kontrol ve düzeltme fonksiyonunun uygulama prensipleri

 34. Personel fonksiyonlarının tanımı

 35. Personel çalışma müdürünün ana talimatları

 36. Personel ile çalışırken kafanın işlevleri

 37. Üretim sisteminin tanımı ve teknolojik fonksiyonları

 38. Ana üretimin özellikleri ve teknolojik fonksiyonlar

 39. Türetilmiş kontrol fonksiyonları kavramı

 40. Türetilmiş kontrol fonksiyonlarının karakterizasyonu

 41. Algısal süreçler Kavram ve tanım

 42. Yönetimde algısal süreçlerin özgüllüğü

 43. Mememik süreçler kavramı ve bileşimi

 44. Baş faaliyetlerinde RAM özgüllüğü

 45. Baş faaliyetlerinde uzun süreli hafızanın özellikleri

 46. Yönetimin düzenleyicisi olarak kişisel mesleki deneyim

 47. Genel psikolojik düşünme kavramı

 48. Kafa aktivitelerinde özel düşünce

 49. Liderlik faaliyetlerinde pratik düşüncenin temel özellikleri

 50. Psikolojide zeka kavramı

 51. Akıl ve yönetim performansı

 52. Bir yöneticinin entelektüel niteliklerinin özgüllüğü

 53. Düzenleyici işlemlerin genel özellikleri

 54. Yönetimdeki ana düzenleyici süreçlerin özellikleri

 55. Yönetim karar verme süreci

 56. Yönetim karar verme süreçlerinin genel özellikleri

 57. Yönetim kararlarının usule göre düzenlenmesi özellikleri

 58. Yönetim karar verme süreçlerinin yapısal organizasyonu

 59. Yönetsel karar verme süreçlerinin fenomenolojisi

 60. Yönetim kararlarında bireysel farklılıklar

 61. Yönetimde iletişimsel süreçler

 62. Başın iletişimsel davranışı

 63. İletişim etkinlikleri ve yönetim faaliyetlerinde süreçler

 64. Yönetimde dönüşlü süreçler

 65. Devletlerin duygusal-irade düzenlemesi kavramı

 66. Baş faaliyetlerinde stres ve yönetimi

 67. Yönetimde devletlerin düzenlemesinin özellikleri

 68. Liderin motivasyonu

 69. İçerik motivasyon teorileri

 70. İşlemsel motivasyon teorileri

 71. İçsel motivasyon kavramı

 72. Resmi ve gayri resmi organizasyonlar. Liderlik ve Liderlik

 73. Bir yönetim düzenleyicisi olarak güç. Liderlik ve Liderlik

 74. Güç Tipolojisi

 75. Liderlik Kuramları ve Liderlik Tarzları

 76. Psikolojide yetenek kavramı

 77. Yönetim becerilerinin bileşiminin belirlenmesi

 78. Yönetim özellikleri

 79. Kurumsal yetenekler

 80. Genel ve özel yönetim becerileri

2019 @ edudocs.fun
g