border=0

Mesleki psikoloji

Sırasıyla tüm sektörler, nesneler ve toplumun konularına uygulanan profesyonel psikoloji ile ilgili konular dikkate alınır. Bu nedenle önemi önemsenmez.

 1. Mesleki psikolojinin temelleri

 2. Mesleki psikolojinin konusu ve amacı

 3. Mesleki faaliyetin psikolojik yapısı

 4. Mesleki gereksinimlerin kişisel özelliklerle ilişkisi

 5. Mesleki faaliyetlerin sınıflandırılması

 6. Mesleki yeterlilik türleri

 7. Mesleki açıdan önemli psikofizyolojik özellikler

 8. İstenmeyen mesleki gelişim türleri

 9. Profesyonel psikolojide kişilik yapısı

 10. Profesyonel kendini belirleme özü

 11. İnsanın kendini gerçekleştirme düzeyleri

 12. Profesyonel kendini belirleme türleri

 13. Profesyonel kendini belirleme modeli

 14. Mesleki kendi kaderini tayin çatışmaları

 15. Psikodinagostik testi

 16. Zihinsel işlevlerde yaşa bağlı değişiklikler

 17. Profesyonelleşme döngüsünün aşamaları

 18. Psikolojik görüşme

 19. Teknoloji görüşmesi adayı

 20. Görüşme sırasında bilgi edinme kanalları

 21. Muhatap ile kişisel temas kurma kuralı

 22. Kariyer kavramı Kariyer türleri

 23. Kariyer modelleri

 24. Kariyer aşamaları

 25. Kariyer gelişimi

 26. Profesyonel olma konusunda ortak değişmez

 27. İletişim türleri

 28. Kişilerarası algının etkileri

 29. İletişim partileri

 30. İletişimin özü. İletişimin içeriği, türleri ve türleri

 31. Partiler ve iletişim yapısı

 32. İletişimin önündeki engeller

 33. Psikolojide Çatışma

 34. Mesleki faaliyetlerde başarı

 35. Mesleki faaliyetlerde çalışanın motivasyonu

 36. Mesleki faaliyetlerde başarıyı tahmin etmek

2019 @ edudocs.fun