border=0


border=0

Gevaarlijke factoren van noodsituaties van natuurlijke en door de mens veroorzaakte aard

In deze sectie vindt u een cursus over de discipline "Gevaarlijke factoren van noodsituaties van natuurlijke en door de mens veroorzaakte aard." Het vertelt over de structuur van de planeet Aarde, gevaarlijke natuurverschijnselen, evenals de classificatie van gevaar en natuurverschijnselen.

De inhoud van de discipline:

Thema 1. De structuur en dynamiek van de sferen van de aarde. Biosfeer zijn structuur en rol
Thema 2. "Milieuveiligheid."
Noodsituaties en extreme situaties voor mensen veroorzaakt door
natuurlijke en door de mens veroorzaakte omgevingsfactoren
Thema 3. Classificatie van noodsituaties van natuurlijke en
technogeen karakter
Thema 4. Natuurlijke noodsituaties
Thema 4.1. “Natuurlijke gevaren in de lithosfeer. aardbevingen
aardverschuivingen, modderstromen, aardverschuivingen "
Thema 4.1.2. Branden in natuurlijke ecosystemen
Thema 4.2. Natuurlijke gevaren in de atmosfeer
Thema 4.3. Natuurlijke gevaren in de hydrosfeer
Thema 4.4. Biologische gevaren
Thema 5. Classificatie van technologische noodsituaties
Thema 5.1. Ongevallen in stralingsgevaarlijke voorzieningen
Thema 5.2. Classificatie van ongevallen in chemisch-gevaarlijke voorzieningen
Thema 5.3. Ongevallen in brand- en explosiegevaarlijke installaties.

 1. Aarde structuur

 2. De structuur en dynamiek van de lithosfeer

 3. De structuur en dynamiek van de magnetosfeer en de atmosfeer van de aarde

 4. De structuur en dynamiek van de hydrosfeer van de aarde

 5. De structuur van de biosfeer

 6. Ecologische veiligheid. Noodsituaties en extreme situaties voor mensen veroorzaakt door natuurlijke en door de mens veroorzaakte omgevingsfactoren

 7. Sushi veranderen noodsituaties

 8. Noodsituaties die verband houden met veranderingen in de samenstelling en eigenschappen van de atmosfeer

 9. Noodsituaties die verband houden met een verandering in de toestand van de hydrosfeer

 10. Noodsituaties die verband houden met een verandering in de toestand van de biosfeer

 11. Specifieke bronnen van gevaar voor Wit-Rusland

 12. Classificatie van natuurlijke en door de mens veroorzaakte noodsituaties

 13. Basisconcepten, termen en definities van noodsituaties van natuurlijke aard

 14. Classificatie van natuurlijke gevaren

 15. Geofysisch gevaar - aardbeving

 16. Classificatie van aardbevingen door oorzaken

 17. Aardbeving kenmerken

 18. Duur aardbeving

 19. Geologisch gevaar - instorten, aardverschuivingen, modderstromen

 20. Branden in natuurlijke ecosystemen. Bos- en veenbranden

 21. Classificatie van bosbranden en hun be>

 22. Maatregelen om de verspreiding van vuur in het bos te beperken

 23. Branden van de steppe en broodmassieven

 24. Stormen, buien, orkanen, hun kenmerken, schadelijke factoren

 25. Extreme neerslag en sneeuw-gletsjerfenomenen, hun gevaarlijke gevolgen

 26. Extreme luchttemperaturen, hun gevaarlijke factoren

 27. Mariene hydrologische gevaren

 28. Basisconcepten en classificatie van hydrologische noodsituaties

 29. De be> Factoren die invloed hebben op de overstromingsschaal

 30. De gevaarlijke gevolgen van overstromingen

 31. Classificatie van biologisch gevaarlijke fenomenen per type en soort. Be>

 32. Infectieziekten van mensen

 33. Infectieziekten van dieren

 34. Manieren en factoren van de verspreiding van infectieziekten van mensen, dieren

 35. Infectieuze plantenziekten

 36. De be>

 37. Classificatie van technologische noodsituaties

 38. Verkeersongevallen

 39. Ongevallen in chemisch gevaarlijke faciliteiten

 40. Ongevallen zonder stralingsgevaarlijke voorzieningen

 41. Ongevallen bij hydrodynamische voorzieningen

 42. Ongevallen op nutsnetwerken

 43. Be>

 44. Acties van de bevolking in noodsituaties veroorzaakt door industriële ongevallen

 45. Ontdekking van het fenomeen radioactiviteit

 46. Classificatie van bronnen van radioactieve infecties

 47. Karakterisering van kerncentrales en ondernemingen met een splijtstofcyclus

 48. Geschiedenis van ongevallen in stralingsgevaarlijke voorzieningen

 49. Ongevallen in stralingsgevaarlijke voorzieningen. Be>

 50. Kenmerken van milieuvervuiling in stralingsgevaarlijke installaties

 51. Kenmerken van ioniserende straling bij acteren op een levend organisme

 52. Chemisch gevaarlijke noodsituaties

 53. Classificatie van gevaarlijke chemicaliën

 54. Classificatie van chemisch gevaarlijke objecten

 55. Oorzaken en kenmerken van ongevallen in chemisch gevaarlijke faciliteiten

 56. Kenmerken van de be>

 57. Korte beschrijving en classificatie van brandgevaarlijke en explosieve objecten

 58. Het concept en de classificatie van branden

 59. Het concept en de classificatie van explosies

 60. Bronnen van vuur en explosie, hun schadelijke factoren

2019 @ edudocs.fun