border=0

STANDARD AXONOMETRIC-PROJEKTS

GOST 2.317-69 sette axonometrike projeksjes yn 'e tekeningen fan alle bedriuwen en oanbou. Lit ús de rjochthoekige isometryske en rjochthoekige dimetryske projeksjes beskôgje.

Rjochthoekige isometryske werjefte.

De posysje fan 'e achten en har oanbou kin sjoen wurde fan ôfbylding. 11.6 en 11.7.

De distorsjonele faktoaren op alle trije aksjes binne lyk oan 0,82. De skaal fan it byld wurdt natuerlik, dat is M 1: 1.

Fig.11.6 Fig.11.7

By it útfieren fan in isometrie kin de rûning fan de distortionkoefficiënten oant 1 mooglik wêze, dan sil de skaal fan it byld wurde M 1.22: 1.

Sjoch ek:

PLANE EN DIREKT ENTROPTE TALKEN OF THE SURFACE AT THIS POINT

FLAT CURVE LINES

Bouwmeitsjen fan geometrysk plakken en har oanfraach nei de oplossing fan 'e aksjes

TYPES OF MULTILATERAL

KONSTRUKTION FAN FOTOGRAFEN yn 't FIERREKRIPPE

Gean nei Tafel Ynhâld: Beskriuwing Geometry

2019 @ edudocs.fun