border=0

Oer de stabiliteit fan netlineare systemen.

It is fanselssprekkend dat essensjele netlineare systemen in yndividuele oanpak nedich hawwe yn it beoardieljen fan har stabiliteit. Foar netlineare systemen dy't net essensjele netlinear binne, mar netlineare eigenskippen hawwe dy't har representaasje troch Taylor-rige befetsje, is it mooglik om konklúzjes te meitsjen oer stabiliteit op basis fan 'e analyze fan' e stabiliteit fan harren linearisearre modellen. De neikommende siedings fan A.M. Lyapunov:

1. In echte netlineare systeem dy't stab is as it linear model stabyl is.

2. In echte netlineare systeem is ynstabile as syn lineêre model ynstabyl is. Tagelyk, gjin konsideraasje fan 'e âldste leden fan' e Taylor-searje sil de konklúzje net oer stabiliteit feroarje.

3. As it linear model fan it systeem op 'e stabegrinzen is, dan kin neat sein wurde oer de stabiliteit fan it orizjinele netlineare systeem sûnder ekstra ûndersyk.

Sjoch ek:

Stabiliteit fan diskrete systemen.

It objekt fan regeling.

Typyske netlineare eigenskippen en har ynfloed op 'e kwaliteit fan regeling.

Bestimming fan parameters fan sels-oscillaasjes.

Typyske eksterne ynfloeden.

Return to Table of Contents: AUTOMATIC REGULATION THEORY

2019 @ edudocs.fun