border=0


border=0

Fundamentele problemen bij de ontwikkeling van de EU-economie

Lezingnota's over de thema's van de cursus "Fundamentele problemen van de ontwikkeling van de EU-economie".

Samengesteld door: prof. Gromyko V.V. prof. Okrut Z.M. Assoc. Gagarina G.Yu. Assoc. Saginova O.V.

De cursus bespreekt het concept van MPEI. Objectieve noodzaak en historische onvermijdelijkheid van MPEI. Basisvoorwaarden en voorwaarden voor effectieve MPEI in de context van globalisering van de wereldeconomie. Overzicht van de be>

Stadia, terreinen en mechanismen van economische integratie in West-Europa . De essentie en oorzaken van West-Europese integratie. Stadia van integratie en mechanismen voor de uitvoering ervan. De lessen van West-Europese integratie.

Basisprincipes van een interne markt . De Europese Gemeenschap in de context van globalisering. Vrij verkeer van goederen en het mechanisme daarvan. Vrij verkeer van kapitaal en het mechanisme voor de uitvoering ervan. Het principe van vrij verkeer van personen is een implementatiemechanisme. Vrij ondernemerschap als gevolg van de implementatie van de vier principes van vrijheid van een interne markt.

Afstemming van de concurrentievoorwaarden binnen een interne markt . Eenmaking van het economisch beleid. Eenmaking van de mededingingsvoorwaarden in de EU (wettelijk kader voor de regulering van de mededinging in de EU. Maatregelen ter beperking van de concurrentie. Controle op fusies en overnames. Regulering van de activiteiten van bedrijven die een dominante positie op de markt innemen. Regeling van staatssteun aan bedrijven). Eenmaking van het economisch beleid van de EU (eenmaking van het landbouwbeleid. Eenmaking van het industriebeleid. Eenmaking van het vervoersbeleid).

Een interne markt voor goederen en diensten kan niet succesvol functioneren als de concurrentievoorwaarden niet op elkaar zijn afgestemd, de normen en regels van het spel in een enkele economische ruimte zijn vereenvoudigd en verenigd. Alleen op deze manier kunnen we gelijke kansen voor bedrijfsentiteiten garanderen, rationele verdeling van productiekrachten, productiekosten verlagen, prijzen verlagen, het concurrentievermogen van Europese goederen op de wereldmarkt vergroten.

In dit verband is een van de taken van de EU het opzetten van een systeem van administratieve, juridische en economische maatregelen om de vrije concurrentie te handhaven. De componenten van dit systeem zijn de volgende twee gebieden: 1) eenwording van de concurrentievoorwaarden; 2) eenwording van het economisch beleid van de EU.

Stadia van overgang naar een economische en monetaire unie. De introductie van de euro . 1957 Verdrag van Rome inzake economische en monetaire integratie. Werner Plan (1969). Valutas>

De institutionele en politieke structuur van de EU De politieke structuur van de EU -lidstaten. Politieke integratie: geschiedenis, taken, methoden. EU-instellingen.

Op weg naar sociale integratie Harmonisatie van sociale omstandigheden in het kader van het Verdrag van Rome. De sociale component van de interne Europese markt. Sociaal beleid van de Europese Unie. Sociaal handvest. Sociale dialoog.

De economie van afzonderlijke EU-landen . De plaats en rol van elke staat in de Unie. Algemene en specifieke problemen. Leiderlanden, kleine ontwikkelde landen, economisch minder ontwikkelde landen. Regionale factor in de EU-politiek.

EU: een combinatie van nationaal, Europees en mondiaal Drie EU-niveaus: nationaal niveau, Europees niveau, wereldwijd niveau. Vertegenwoordigingen van verschillende landen over de EU: EU-conflictkwesties, de uitbreiding van de EU, het tempo van de EU-integratie, de economische groeicijfers van de EU-landen, het eurogebied.

De EU is lid van de wereldgemeenschap. EU-plaats in de wereldeconomie. De invloed van de EU op internationale economische processen De plaats van de EU in de wereldeconomie. Algemeen handelsbeleid. De liberalisering van de internationale handel en de rol van de EU in dit proces. EU-handelsbetrekkingen met andere landen. EU en VS en Japan. Meest begunstigde natie. Transatlantisch economisch partnerschap. Van handel naar buitenlands beleid. EU-hulpbeleid. EU buitenlands beleid. EU-beveiligingsbeleid. EU en globalisering. De wereldwijde triade. Europese zakelijke omgeving. Bedrijfsintegratie. Bedrijfsoplossingen op de Europese markt.

EU en landen van Midden- en Oost-Europa . De plaats van de landen van Midden- en Oost-Europa in de wereldeconomie. MOE en EU-landen: uitbreiding van de EU (scenario, problemen, gevolgen).

EU-betrekkingen met Rusland en de GOS-landen . EU-betrekkingen met de Russische Federatie als het be>

 1. Het concept van internationale economische integratie. Objectieve noodzaak en historische onvermijdelijkheid van MPEI

 2. Basisvoorwaarden en voorwaarden voor effectieve MPEI in de context van globalisering van de wereldeconomie

 3. Fundamentele theoretische concepten en scholen voor internationale economische integratie

 4. De essentie en oorzaken van West-Europese integratie

 5. Stadia van integratie en het uitvoeringsmechanisme

 6. Lessen uit West-Europese integratie

 7. Europese Gemeenschap in een globaliserende wereld

 8. Vrij verkeer van goederen en het mechanisme ervan

 9. Vrij verkeer van kapitaal en het mechanisme voor de uitvoering ervan

 10. Vrij verkeer van personen en uitvoeringsmechanisme

 11. Vrij ondernemerschap als gevolg van de implementatie van de vier principes van vrijheid van een interne markt

 12. Eenmaking van concurrentievoorwaarden binnen de EU

 13. 1957 Verdrag van Rome inzake economische en monetaire integratie. Werner Plan (1969)

 14. Valutas> Europees valutasysteem. eCU

 15. Valuta-integratie in het kader van de Europese Akte (1987). Delors Plan

 16. Oprichting van een economische en monetaire unie

 17. Economische vooruitzichten van de EMU. "Voors" en "tegens" van de overgang naar een enkele valuta

 18. De politieke structuur van de EU-lidstaten

 19. Politieke integratie: geschiedenis. taken, methoden

 20. EU-instellingen

 21. Europese integratie

 22. Harmonisatie van sociale omstandigheden onder het Verdrag van Rome

 23. De sociale component van de interne Europese markt

 24. Sociaal beleid van de Europese Unie

 25. Europees sociaal handvest

 26. Sociale dialoog

 27. De economie van de landen van de euro-unie

 28. Bondsrepubliek Duitsland. Duitse economie

 29. Franse Republiek: Franse economie

 30. Britse economie

 31. Italië economie

 32. Kleine Europese landen (EU-leden). economie

 33. Economisch minder ontwikkelde EU-landen

 34. Regionale factor in de EU-politiek

 35. Drie niveaus van de EU: nationaal niveau, Europees niveau, wereldwijd niveau

 36. Vertegenwoordigingen van verschillende landen over de EU. EU-conflictkwesties

 37. EU-plaats in de wereldeconomie

 38. Algemeen handelsbeleid. De liberalisering van de internationale handel en de rol van de EU in dit proces

 39. EU-handelsbetrekkingen met andere landen

 40. Van handel naar buitenlands beleid. EU-hulpbeleid. EU buitenlands beleid. EU-beveiligingsbeleid

 41. EU en globalisering. Wereldwijde triade

 42. Europese zakelijke omgeving. Bedrijfsintegratie. Bedrijfsoplossingen op de Europese markt

 43. Midden- en Oost-Europese landen

 44. Uitbreiding van de EU: scenario, problemen, gevolgen

 45. EU-betrekkingen met de Russische Federatie als het be>

 46. Technische bijstand van de Europese Unie van Rusland

 47. Institutionele mechanismen voor de ontwikkeling van partnerschap en samenwerking tussen Rusland en de Europese Unie

 48. Community Expansion Chronology

2019 @ edudocs.fun