border=0

Argyfynstellings

State Filmfûns fan 'e Russyske Federaasje (Moskou Region) - 6 novimber 1993

Russyske steat-argyf fan âlde hannelingen (Moskou) - 6 novimber 1993

Russysk State Historical Archive (St. Petersburg) - 6 novimber 1993

State Archive fan 'e Russyske Federaasje (Moskou) - 24 jannewaris 1995

Russysk State Military Historical Archive (Moskou) - 24 jannewaris 1995

Russysk State Archive fan Cinema en FotoDokumenten (Moskou Region) - 2 april 1997

Russysk State Archives fan Literatuer en Keunst (Moskou) - 2 april 1997

State Fund of Television and Radio Programs (Moskou) - 15 jannewaris 1998

Sjoch ek:

Formaasje fan eigen eigendom yn 'e kulturele sektor

Ekonomysk ûndersyk fan yntellektuele eigendom

Konsuminten en produksjers fan kulturele produkten

Heger ûnderwiisynstellings

Demande karakteristyk

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Einführung yn 'e Ekonomy fan Kultuer

2019 @ edudocs.fun