border=0


border=0

Economie als wetenschap. Onderwerp van economie

Economie (Economie) - de wetenschap van het gebruik van de tak van beperkte middelen om aan onbeperkte menselijke behoeften te voldoen ..

In deze categorie presenteren we het onderwerp economie . Hier zijn lezingen over de basis van economie als wetenschap.

 1. Inleiding tot de economie

 2. Grondstofproductie. Organisatie van productie

 3. Economische eigendomsbetrekkingen

 4. Geldeconomie | De rol van geld in de economie | Functies van geld

 5. Modern banksysteem

 6. Bruto nationaal product

 7. Internationale arbeidsverdeling

 8. De internationale economie en haar structuur

 9. Wereldmarkt en internationaal goederenverkeer

 10. Wereldeconomie en de internationale beweging van productiefactoren

 11. Sectoren van economische activiteit

 12. Economische sector relaties

 13. Groepen landen in de internationale economie

 14. Theorieën van internationale handel

 15. De be>

 16. Dynamiek en structuur van internationale handel

 17. Handelsbeleid

 18. De essentie en vormen van internationale kapitaalstromen

 19. Directe internationale investering

 20. Directe buitenlandse investeringen. De gevolgen

 21. De essentie van internationaal krediet

 22. De be>

 23. Institutionele structuur van internationaal krediet. Internationale financiële centra

 24. Redenen voor internationale arbeidsmigratie

 25. De be>

 26. Internationale arbeidersbeweging

 27. Regulering van internationale migratieprocessen. Internationale Arbeidsorganisatie

 28. Het concept van valutarelaties | Wereld valutasysteem

 29. Het concept van valuta Converteerbare valuta

 30. De evolutie van het valutasysteem

 31. Europees valutasysteem

 32. Wisselkoers

 33. Betalingsbalanstheorie

 34. Betalingsbalans lopende rekening

 35. Lopende rekening met kapitaal- en financiële transacties

 36. Betalingsbalansfinanciering

 37. De vorming van integratieprocessen

 38. Soorten integratie-associaties

 39. Statische en dynamische effecten van integratie

 40. West-Europese integratie

 41. Globalisering van wereldwijde economische processen

 42. Wereldwijde economische problemen

 43. De objectieve behoefte en voorwaarden voor de integratie van Oekraïne in het moderne internationale economische systeem

 44. Binnenlandse en buitenlandse economische factoren van opname in het internationale economische systeem

 45. Strategische richtingen voor internationalisering van de Oekraïense economie

 46. Nieuwe vormen van opname van Oekraïne in het internationale economische systeem

 47. Algoritmen voor de activiteit van het informatie-analytische centrum van de onderneming en het waarborgen van hun ondersteuning door de organisatie- en personeelsstructuur

 48. Productie theorie

 49. Consumptie theorie

 50. Wiskundige economie

 51. Salaris | salaris

 52. schuldeiser

 53. Financieel faillissement. Fictief faillissement

 54. Economische reorganisatie

 55. solvabiliteit

 56. insolventie

 57. Standaard: technisch, staat

 58. Credit Default Swap

 59. Markt in de economie. Marktfuncties

 60. Huisvesting en gemeenschappelijke diensten

 61. Het huishouden. Soorten boerderijen

 62. Zelfstandige landbouw

 63. Arbeidsproductiviteit

 64. Arbeid en economie

 65. Autarkia economie

 66. Traditionele economie | Natuurlijke organisatie van sociale productie

 67. Hulpmiddelen van menselijke arbeid in de economie

 68. Middelen van arbeid

 69. Economische wetten

 70. Productierelaties

 71. Economische activiteit

 72. Productieve krachten

 73. Goederenproductie

 74. Arbeidsverdeling

 75. Internationale arbeidsverdeling

 76. kapitaal

 77. beheer

 78. Echt kapitaal. Fysiek kapitaal

 79. Financieel kapitaal

 80. Productiefactoren

 81. landbouw

 82. Zware industrie

 83. Chemische industrie

 84. Werktuigbouwkunde

 85. Industriële samenleving

 86. Bedrijfsanalyse

2019 @ edudocs.fun