border=0


border=0

Psychologie. Lezingen, lessen in psychologie

We brengen de cursus Psychologie onder uw aandacht. Hier zijn verzamelde trainingslessen in Psychologie, lezingen over Psychologie.

 1. De opkomst van psychologie als wetenschap

 2. De be>

 3. De eenheid van de wereld en het probleem van de psyche

 4. Geest als substantie en psyche als substraat

 5. Psychologie methoden

 6. Sensation Perception Aandacht

 7. Soorten herinneringen in de psychologie

 8. Denken en verbeelding in de psychologie

 9. Bewustzijn is het hoogste niveau van ontwikkeling van de psyche

 10. De interactie van menselijk bewustzijn en onderbewustzijn

 11. Emotionele processen en emoties management

 12. Wil als kenmerk van bewustzijn

 13. Staat van menselijk bewustzijn

 14. Persoonlijkheid en sociale omgeving

 15. Socialisatie en persoonlijke ontwikkeling | Socialisatiefasen

 16. Psychologie van de adolescentie | vorming van bewustzijn

 17. Sociale rollen van persoonlijkheid

 18. Freudianisme en psychoanalyse

 19. Gedragspsychologie

 20. Cognitieve persoonlijkheidstheorie

 21. Humanistische persoonlijkheidstheorie van boter

 22. Theorieën over persoonlijkheid in de psychologie

 23. Persoonlijkheidspsychologie Inleiding

 24. Jung's persoonlijkheidstheorie

 25. Psychosynthese van Assagioli

 26. S. Goff's transpersoonlijke campagne

 27. Wilber's transpersoonlijke systeem

 28. Toych concept | Hubbard-doctrine en wetenschap

 29. De psychologische structuur van persoonlijkheid

 30. Psychologie temperamenten menselijk karakter

 31. Constitutionele typologie van het temperament | Klinische typologieën

 32. Typologie van de persoonlijkheid in de psychologie | Compatibiliteit met mensen

 33. Accentuering van karakter en neurose

 34. Psihosotsiotipy

 35. Soorten relaties tussen psychosociotypes

 36. Sensorische typologie van persoonlijkheid

 37. Psychogeomechanische typologen

 38. Minderwaardigheidscomplex | Persoonlijke groei

 39. Soorten mensen | Locus of control

 40. Menselijke levensscenario's

 41. Het lot van de mens | Aanpassingsvermogen van de mens | Menselijke instincten

 42. Spierschild als factor bij het belemmeren van persoonlijkheidsontwikkeling

 43. Communicatiestructuur | Communicatiehulpmiddelen | Stadia van communicatie

 44. Perceptie van mensen van elkaar | Elkaar kennen

 45. Typen communicatie in de psychologie | Communicatieposities

 46. Communicatiebelemmeringen Motieven van menselijk gedrag

 47. Conflictrespons

 48. Contactformulier | Vormen van invloed

 49. Middelen en methoden van psychologische impact op mensen

 50. Groep en team

 51. Teamleiderschapsstijlen | De leider

 52. Psychologische vereisten voor de manager

 53. Implementatie van managementfuncties

 54. Bestuurlijke besluitvorming

 55. Managerprestaties

 56. Technische psychologie en ergonomie

 57. psychologisch technisch ontwerp

 58. Evaluatie van het technische en psychologische niveau van de SCM

 59. Loopbaanbegeleiding en professionele selectie

 60. Psychologische aspecten van blessures

 61. Menselijke prestaties

 62. Geestelijke omstandigheden in noodsituaties

 63. Psychologie als wetenschap. Onderwerp en taken van de psychologie. Takken van psychologie

 64. Psychologiemethoden: wetenschappelijk onderzoek, observatiemethode, zelfobservatie

 65. Moderne psychologie: haar taken en plaats in het systeem van wetenschappen

 66. De psyche en zijn ontwikkeling

 67. De psyche en het menselijk brein: principes en algemene communicatiemechanismen

 68. Geestelijke cognitieve processen

 69. Activiteit en persoonlijkheidsbewustzijn

 70. Persoonlijkheid en zijn begrip

 71. Motiverende sfeer van persoonlijkheid

 72. Emotionele en vrijwillige persoonlijkheidssferen

 73. De biologische basis van persoonlijkheid

 74. Individuele persoonlijkheidskenmerken

 75. Vaardigheden en rollen van persoonlijkheid

 76. Ondersteunend "skelet" van persoonlijkheid

 77. De essentie van communicatie: zijn functies, kanten, types, vormen, barrières

 78. Psychologische kenmerken van zakelijke communicatie

 79. Psychologische en etnische normen en principes van zakelijke communicatie

 80. Group en zijn structurele organisatie

 81. Karakterisering van groepsprocessen

 82. Problemen van sociaal-psychologische aanpassing

 83. Publieke opinie in het team

 84. Het concept van conflict, de essentie

 85. Conflictgedrag. Hoe zich te gedragen in conflictsituaties

 86. Stress en zijn kenmerken. Hoe omgaan met stress

 87. Professioneel-etnische principes en psychometrische grondslagen van psychodiagnostiek

 88. Heuristische methoden voor het oplossen van creatieve problemen

 89. Persoon en team als managementobjecten

 90. Het individu en het collectief als managementonderwerpen

 91. De interactie van het onderwerp en het besturingsobject

 92. De kunst van het managen van mensen

 93. Psychologische kenmerken van de voorbereiding en het voeren van zakelijke gesprekken en onderhandelingen

 94. Etiquette in de activiteiten van een moderne ondernemer

 95. Methoden van psychologische verdediging

2019 @ edudocs.fun