border=0

Cebir dersleri

Dikkatinize Cebir'in eğitim derslerini veriyoruz.

 1. Cebir grupları

 2. Döngüsel alt grubun tanımı

 3. Sol bitişik sınıf | Sağ bitişik sınıf

 4. Homomorfizm | Monomorfizm | Epimorfizm | İzomorfizma | Cebirde otomorfizm

 5. Abelyan olmayan grup

 6. G Grubu

 7. G Grubu ve normal alt grupları

 8. Dış ürün grupları

 9. Cebirdeki Abelian grubu

 10. Teorem: Herhangi bir tamsayı dikdörtgen matrisi, satır ve sütunların temel dönüşümleri ile köşegen forma indirgenir.

 11. Cebirdeki ayrık alt gruplar

 12. Öklid uzayı

 13. Doğrusal uzay

 14. Halka değişmeli, birleştirici, değiştirici olmayan olarak adlandırılır. Cebirde yalan halkası

 15. Weil cebiri

 16. Çarpma ile cebir Lie cebir denir

2019 @ edudocs.fun