Sosyal olarak paylaşın. ağlar:


Cebirden Dersler

İlginize, Cebir eğitim kurslarının dersini sunuyoruz.

 1. Cebir grupları

 2. Döngüsel alt grubun tanımı

 3. Sol bitişik sınıf | Sağ bitişik sınıf

 4. Homomorfizm | Monomorfizm | Epimorfizm | İzomorfizm | Cebirdeki otomorfizm

 5. Abel olmayan grup

 6. G Grubu

 7. Grup G ve normal alt grupları

 8. Dış ürün grupları

 9. Cebir içinde Abelian grubu

 10. Teorem: Herhangi bir tam sayı dikdörtgen matrisi, satır ve sütunların temel dönüşümleri tarafından köşegen formuna indirgenir.

 11. Cebirdeki ayrı alt gruplar

 12. Öklid uzay

 13. Doğrusal boşluk

 14. Halka değişmeli, ilişkisel, anti-değişmeli olarak adlandırılır. Cebirdeki yalan halkası

 15. Weil Cebir

 16. Çarpma ile cebir Lie cebir denir

2018 @ edudocs.fun