border=0

Ekonomik analiz

İşte ekonomik analiz üzerine dersler.

Ekonomik analiz her şirket, girişimci ve iş adamı için gerekli bir araçtır. Maliyet etkinliğinin belirlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur.

Yazar: Sharafanova E.E.

 1. Ekonomik analizin konusu ve içeriği

 2. Ekonomik analiz türleri

 3. Ekonomik analizin organizasyonu için temel kurallar

 4. İşletmelerde ekonomik analizler sırasında organizasyonel formlar ve uygulayıcılar

 5. İşletmelerde analitik çalışmanın planlanması

 6. İş süreci modellemesi

 7. Ekonomik analizin deterministik bağlantı şemaları

 8. Bireysel faktörleri küçültmenin biçimsel yöntemleri

 9. Ekonomik analizde zincir ikamesi yöntemi

 10. Ekonomik analizde mutlak farklar yöntemi

 11. Ekonomik analizde bağıl farklar yöntemi

 12. Ekonomik Analizde Endeks Yöntemi

 13. Ekonomik analizde integral yöntemi

 14. Ekonomik analiz yöntemi olarak karşılaştırma

 15. Göstergeleri karşılaştırmalı biçimde hayaletlere ayırma yolları

 16. Ekonomik analizde gruplamanın yolu

 17. Dinamik göstergelerin ekonomik analizde kullanılması

 18. Ekonomik analizin denge yöntemi

 19. Şirketin finansal durumunun analizinde görevler, ana talimatlar ve bilgi desteği

 20. Bilanço varlıklarının yapısındaki değişikliklerin analizi

 21. Bilançodaki pasiflerin yapısının analizi

 22. Şirketin finansal durumunu gösteren göstergelerin sistemi ve belirlenmesinde kullanılan yöntemler

 23. Kurumsal ödeme gücü değerlendirmesi

 24. Kurumsal kredi notu

 25. Finansal istikrarın değerlendirilmesi

 26. Bilanço likiditesinin analizi

 27. İflas için finansal ön koşulların analizi

 28. Satış hacimlerinin analizi

 29. Üretim dinamikleri analizi

 30. Seri için uygulama planının analizi

 31. Ekonomik analizin üretim yapısının analizi

 32. Ekonomik analizde üretim ritminin analizi

 33. Ürün kalite analizi

 34. Maliyet gruplaması Ürün maliyet analizi

 35. üretim maliyetlerinin hema analizi

 36. Pazarlanabilir ürünlerin ruble için maliyet analizi

 37. Maliyet hesaplamasında dolaylı maliyetlerin analizi

 38. Genel gider ve genel giderlerin analizi

 39. Ürün ve hizmet maliyetlerini azaltmak için rezervlerin belirlenmesi

 40. Emek kaynaklarının kullanımının analizi

 41. Fazla mesai saatlerini ortadan kaldırma prosedürü işe yaradı

 42. Verimlilik artış emek yoğunluğu ürünlerinin rezervleri

 43. İşletmenin personel sayısı ve kategorisi

 44. Ücret analizi

2019 @ edudocs.fun