border=0

Typology fan sivilisaasjes

Typology fan sivilisaasjes yn kultuerûndersiken - in oantal kulturele en histoaryske objekten dy't ferbûn binne troch mienskiplike funksjes, mienskiplike eleminten en ûntwerpen fan 'e ûntjouwing wurde neffens beskate soarten ferspraat.

Ut skiednis

1958 yn Chicago troch wiidweidige ûnderhannelingen hawwe wittenskippers mienskiplike funksjes en tekeningen fan sivilisation identifisearre.

Beskikberens fan 'e boarger :

1) de skepping fan skriuwen

2) skieding fan handwerken fan lânbou,

3) stratifikaasje fan 'e maatskippij yn klassen,

4) it ûntstean fan stêden

5) it ûntstean fan monumintale arsjitektuer,

6) de formaasje fan 'e steat.

Al binne de earste fjouwer karakterisearjende boargerlike karakterisearjen as sosjaal-kulturele en ekonomyske kompleks.

Wittenskippers fan 'e Sovjetperioade hawwe de neikommende soarten fan kultuerpunten erkend: de oanpak). Westlike gelearden fertsjinje op it konsept fan A. Toynbee, dy't de kursus fan ûntwikkeling fan alle minsklike kultueren ferklearre, wêrby't it begryp "civilization" oanwêzich is mei de eigenaaringen fan 'e ûntwikkeling fan folken en kultueren fan ferskate regio's en lannen (lokale oanpak). Yn it fersteanberens fan 'e sivilisation hawwe beide formatyske en lokale oanwêzingen beide krêften en swakkens.

Sjoch ek:

World picture

European Studies

It essinsje fan kultuer en de wichtichste kulturele paradigmen

Assimilaasje

Ferhâlding fan taalkunde mei oare wittenskippen | Bekende linguisten

Gean werom nei Tafelbreak: Cultural Studies

2019 @ edudocs.fun