border=0

Foarbyld 10.1

In protte arithmetyske formulas dy't numeryske of alfabetyske útdrukkingen befetsje mei inkel koeffizienten. Alfabet: nûmers 0 ... 9; letters a ... z, tekenje +, -, x, /, klammerkes (,). Elke karakter kin beskôge wurde as de oarspronklike formule, elke kombinaasje fan sifers mei de earste non-nul wurdt in getal neamd en wurdt beskôge as in formule. De regels foar it opbieden fan nije formules binne as folgjende:

As A en B sifers binne en A ≠ 0, dan is AB ek in nûmer (dat is in bepaalde type fan formulas - getallen - wurde krigen troch it iene oan 'e oare te lizzen op sa'n manier dat de linker net is 0);

As F 1 en F 2 formules binne, binne ( F 1 + F 2 ), ( F 1 - F 2 ), ( F 1 x F 2 ) en ( F 1 / F 2 ) formules.

Yn it formele systeem wurde beskreaune formules fan it type ôfbrutsen:

Sjoch ek:

Rekursive funksjes

Normaal Markov-algoritme

De entropy fan ûnderfining is lyk oan de ynformaasje dy't wy ûntfange as gefolch fan syn útfiering.

Klassifikaasje fan metoaden foar it praten fan algoritme

Fergeliking fan algoritmyske modellen

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Teoretyske Stiftingen fan Computer Science

2019 @ edudocs.fun