border=0

Baseline-matrix minder. Rankmatrix

Definition Yn in matrix fan bestelling mxn wurdt in minder as bestimming neamd basysk as it net is as nul, en alle minderingen fan bestelling r + 1 en boppe binne lykwols nul, of net besteane, dat is, r komt oerien mei de lytsere fan de getallen m of n.
De kolonnen en rigen fan 'e matrix dêr't de basis minder op leit, wurde ek basisk neamd .

Der kinne ferskate minder basisûnderwiis yn 'e matrix wêze dy't de deselde oarder hawwe.

Definition De oarder fan 'e basis minder fan' e matrix wurdt de rang fan 'e matrix neamd en wurdt bepaald troch Rg A.
In tige wichtich eigendom fan elementêre matrixfoarstellingen is dat se de rang fan 'e matrix net feroarje.

Definition Matrices dy't ûntliend binne as gefolch fan in elemintêre transformaasje binne ekjierd neamd .
            It moat bepaald wurde dat lykweardige matrizen en lykweardige matrizen folslein ferskillende begripen binne.

Theorem. It grutste oantal linearly ûnôfhinklike kolommen yn in matrix is ​​lyk oan it oantal linearly ûnôfhinklike reihen.

Want Primêre transformaten feroarjen de rang fan 'e matrix net, it is mooglik om it proses fan it rang fan' e matrix te finen.

In foarbyld. Besparje de rang fan de matrix.

~ ~ , RgA = 2.

Foarbyld: Bestimming de rang fan de matrix.

~ ~ ~ , Rg = 2.

In foarbyld. Besparje de rang fan de matrix.

~ , => Rg = 2.

As it gebrûk fan elemintêre transformationen is, is it net mooglik om in matrix lyk oan 'e oarspronklike, mar lytsere groep te finen, wêrnei't de rangoarder fan' e matrix begjinne moat mei it berekkenjen fan de minderjierrigen fan 'e heechste mooglike opdracht. Yn it boppeneamde foarbyld binne dit minderjierrigen fan bestelling 3. As op syn minst ien fan har net-nul is, dan is de rang fan 'e matrix lyk oan de oarder fan dizze minder.

Sjoch ek:

Elements of vector algebra

Gauss Solution | Gûsysk bestjoersysteem

Matrix metoade foar it oplossen fan systemen fan lineêre lykas

Inverse matrix Eigenskippen

Vector Properties

Gean werom nei Tafelingen yn: Heger Matematika

2019 @ edudocs.fun