De ekonomyske rol fan 'e steat

>

Subject Dictionary

Steatregulearring fan 'e ekonomy is in systeem fan ekonomy

maatregels troch de steat dêr't se it sosjaal-ekonomyske ûntjouwing fan 'e maatskippij ynfeweide kinne.

Tema's fan it steat ekonomysk belied:

- foarkommen fan sikkelreiding;

- realisaasje fan folsleine wurkgelegenheid;

- previnsje fan galoping ynflaasje en hyperinflaasje;

- Stabilisaasje fan ekonomyske ûntwikkeling.

De wichtichste ynstruminten fan it ekonomyske beliedsbestjoer binne: de steat budzjet, fiskalbelied, de Sintrale Bank, monetêre belied.

De steat budzjet is in list fan steatfergoedingen en útjeften foar in bepaalde perioade, it finansjele plan fan 'e steat.

De steat budzjet wurdt taret troch de regearing, goedkard troch it heechste wetjouwingsgorges.

< State > < debt > <debt> <state> <by> <non> <withdrawn> <loan> <and> <unpaid> <by> <him> <percent.>

<Ferskille> <ynterne> <debt> <(foarme> <for> <account> <cash> <loan> <y> <nation> <lenia >> <finansje> <and> <ekonomy> <organisaasjes)> <en > <external> <loan> <loan> <in> <other> <countries>> <international> <financial> <and> <economic> <organizations).>

< Bedriuwen > <-> <ferplichting> <betingsten,> <levied> <state> <(central> <and> <local> <authorities> <authorities)> <with> <physical> <and> <legal> <persons > <yn> <status> <the> <and> <local> <budgets. > <Steat> <divize> <troch> <direkte> <en> <yndirekte>

< Direct > < taxes > <-> <levy> <yn> <favour> <of state>> <levied> <with> <everyone> <citizen> <nina> <or> <economic> <organization> <in> < dependenzen> <on> <size> <their> <income> <or> <cost> <property.>

< Carrier entity > <-> <one> <who> <must> <pay> <by> <law,> <pays> <fact> <chesky.>

< Indirekte > < taksingen > <-> <levy> <yn> <favour> <of state,> <levied> <with> <boarger> <as> <ekonomy> <organisaasjes> <allinnich> <if> <implementation> < harren> <define> <aksjes. > <Yndielde> <yn> <priis> <goederen,> <fersoarge> <nei> <konsumers.>


border=0


< Tax > < policy > <-> <maatregels,> <steat> <oerheid> <yn> <order> <steat> <steat> <ûntwikkele> <ekonomy, > <employment> <population,> <prevention> <inflation.>

<Main> < mechanism > <tax> <policy> <-> <regulation> <tax> <tion. > <If> <economy> <leeds> <from> <high> <inflation,> <state> <increases> <taxes,> <reducing> <the> <most> <economic> <activity> <firms> <and > <populaasje. > <B> <situaasje> <recession> <state> <fergruttet> <taksden,> <contributing> nei <the> <most> <reliving> <economy>.

< Budget > < revenues > <formaat> <for> <invoice> <tax> <and> <non-tax> <post> <payment> <from> <foreign economic> <activity,> <privatisearring> <ts,> <state> <loan> <and> <oare.)>< Budget >> < expenditure > < - > <finansje> <resources,> <rjochting> <to> <development> <national> <economy> <and> <social> <needs> <society.>

<Strong> <article> <expenses> <state> <budget> <are> <state> <donated> <management,> <law> <activity> <social> <activities,> <payments> <percent> <by> <state> <debt> <and> <repayment> <state> <debt>> <energy ,> <bouwen> <en> <oare> <sektor> <ekonomy>

<Oerienkomsten> <kosten> <over> <ynkomsten> <skealje> <budget> <deficit. > <Defensory> <possible> <for> <account> <rational> <use> <funds> <hard> <control> <for> <issue> <new> <cash> <funds> <not> <secure> <goods> <goods> <(emission)>

<< Monetary > < policy > < states > <-> <control> <states> <yn> <person> <Central Bank> <for> <bedding> <money >> <in> <circulation>

<Tools> <monetary> <policy> <states> <are> <li> <mites> <lending,> <direct> <regulation> <level> <interest> <rates,> <change> <neniyu> < normen> <ferplicht> <reserves >> feroaring << akkount> <betsjutting> <central> <bank,> <opsjes> <op> <iepenje> <merk> <(keap en ferkeap> wearde,> <t.> <e.> <government> <bonds> <and> <short-term> <liabilities).>

<B> <period> <economic> <recession> <state> <seeks> <increase> <monetary> <normal> <mass> <and> <holds back> <its> <growth> <with> <economic> <rise .>

< Metres > < econom > < activity > <-> <econom> <values> <and> <by> <indicators> <characterizing> <state> <economy>> <quality> <economy>> <eco> <nomic > <processes. > <Basic> <measures> <econom> <activity> <STI> <binne> <gross> <ynterne> <product> <and> <national> <income.>

< Grûn > < ynterne > < product >> <total> <cost> <alle> <end> <goods> <and> <tsjinsten,> <produkten> <yn> <dit> <jier.>

< Grûn > < lân > <pri> <alle> <end> <goods> <and> <tsjinsten,> <produkten> <factor> <produksje> <dit> <country> < as> <yn> <limits> <its> <rânen,> <so> <en> <yn> <oare> <lannen> <yn> <current> <jier.>

< National > <income> <-> <part> <big> <country> <product>> <which> <remains> <for> <deducted> <depreciation> <deductions> <and> <indirect> <taxes.>

< Subsistence > < minimum > <-> <cost> <minimum> <needs> <person> <recruitment> <benefits>> <life> <funds> <allow> <support> <its> <health>> <livelihoods . > <This> <minimum> <required> <set> <products> <food,> <non-food> <goods> <and> <services> <accept> <call> <consumer> <core> <zina.>; Datum tafoege: 2017-11-01 ; ; Views: 192 ; Is it publisearre materiaal it urheberrecht? | | Persoanlike data beskerming | ORDER WORK


Hast net fûn wat jo sochten? Brûk it sykjen:

Bêste wurden: Learje te learen, net learje! 9647 - | 7418 - of alles lêze ...

2019 @ edudocs.fun

Sidegegevens oer: 0.002 sek.