border=0

It konsept fan statistyk

De term "statistyk" hat in Latynske komôf (fan status status). Yn 'e Midsieuwen betsjutte de term de politike steat fan' e steat. Yn 'e wittenskip waard dizze term ynfierd yn' e XVIII ieu. Dútske wittenskipper Gottfried Achenval. Eartiids ûntstie as wittenskip statistyk oan 'e ein fan' e 17e ieu, hoewol't statistyske rekkening al yn âlde tiden bestie. In oar 5000 jier BC. er De befolkingskommunikaasje waard ynfierd yn Sina, it militêre potinsjeel fan ferskillende lannen waard fergelike, eigendom fan boargers yn âld Rome, befolking, húshâlding eigendom en lân waarden opnommen yn 'e Midsieuwen.

Twa skoallen stienen op 'e oarsprong fan' e statistyske wittenskip:

1) De Dútske beskriuwende , waans fertsjintwurdigers socht wurde om de besteande wizen te beskriuwen fan steaten, in teory fan sokke beskriuwingen te meitsjen, har detaillearre regeling te ûntwikkeljen, allinich in beskriuwing yn formele foarm, sûnder getallen en sûnder dynamyk.

2) de Ingelske skoalle fan politike arithmetyk , dy't har fertsjintwurdigers it doel hawwe om sosjale fenomenen te studearjen mei help fan numerike eigenskippen (maatregels fan gewicht en nûmer). Politike arithmetyk seagen it wichtichste doel fan statistiken yn 'e stúdzje fan massa sosjale fenomenen, bewust fan de needsaak om te rekkenjen yn' e statistyske stúdzje de easken fan 'e wet fan grutte nûmers, om't de wet allinnich mar kin mei in foldwaande mannichte fan' e analysearre befolking.

It begjin fan de formaasje fan statistiken as in metoade foar wittenskiplike kennis waard lein troch de skriften fan 'e Belgyske statistiken fan Adolf Ketle (1796-1874), dy't him de taak ûndersykje foar de wetlike regels dy't de maatskippij bestjoere.

Mei de ûntwikkeling fan statistyske wittenskip, de útwreiding fan it gebiet fan praktysk statistysk wurk, waard de ynhâld fan it konsept fan 'statistyk' ek feroare. Op dit stuit wurdt dizze termyn brûkt yn trije betsjuttings:

1) Under statistyk ferstean it gebiet fan praktyske aktiviteiten omtinken te meitsjen, ferwurkjen en analysearjen massa data oer de ferskillende fenomenen fan it maatskiplik libben (yn dat sin betsjut "statistyk" as synonym foar de phrase "statistyske rekkening");
2) statistyk ferwiist nei digitaal materiaal dat elkoar oanbe>
3) statistyk is in branch fan kennis, in spesjale wittenskiplike disipline en, dus, in akademyske disipline yn hegere en fuortset spesjale ûnderwiisynstellingen.

Yn algemiene sin statistyk is de kolleksje, presintaasje, analyze en ynterpretaasje fan numerike gegevens.

De kognitive wearde fan 'e statistiken is sa:

  • jout digitale en ynformative dekking fan 'e ferskynsels en prosessen yn' e stúdzje, tsjinnet as de betroubere manier om de realiteit te beoardieljen;
  • jout evidentiary foar ekonomyske konklúzjes, lit jo ûnderskate "kuierje" oanfurdigingen kontrolearje, inkele teoretyske stellingen;
  • hat de mooglikheid om de relaasje tusken fenomenes te iepenjen, har spesifike foarm en krêft te sjen;
  • De earste lit nije phenomenas, prosessen en wetten sjen, jout har kwantitative en kwalitative eigenskippen.

Statistiken as wittenskip binne ferdield yn 3 dielen:

  • Algemiene teory fan statistiken.
  • Sosjaal-ekonomyske statistiken (makro-ekonomysk) - stúdzje sosjaal-ekonomyske fenomenen oer de steat en yndividuele regio's.
  • Sektorale statistiken, dy't de prozessen en fenomenen ûndersykje yn yndividuele yndustry en aktiviteiten.
Sjoch ek:

Bestimming yn 'e rigen fan' e ynternasjonaal dynamyk

Underwerp, basisbegripen en metodyk fan statistiken

Struktureel Breakindices

Yndividueel en algemiene yndeksjes

Middele yndekses

Werom nei Tafel Ynhâld: Statistiken

2019 @ edudocs.fun