border=0


border=0

Collegeaantekeningen Statistieken

Deze sectie bevat de dictaten over de statistiek .

Auteur van lesmateriaal: docent Alexander Zimirev

 1. Het concept van statistieken

 2. Onderwerp, basisconcepten en statistische methodologie

 3. De be>

 4. Het concept en de vormen van statistische observatie

 5. Statistisch monitoringprogramma

 6. Vormen, soorten en waarnemingsmethoden

 7. Het concept van monsterobservatie, de selectie van eenheden in een monster

 8. Definitie van steekproeffouten

 9. Inzicht in de samenvatting en groepering van statistieken

 10. Groepstypen

 11. Bestelling groeperen

 12. Absolute en relatieve waarden

 13. Het concept en de soorten gemiddelde waarden die in statistieken worden gebruikt

 14. Indicatoren van variatie

 15. Absolute en gemiddelde variatie-indicatoren en methoden voor hun berekening

 16. Relatieve dispersie

 17. Het concept van selectieve observatie

 18. Methoden om een ​​monster te vormen

 19. Bepaling van de fout van het steekproefgemiddelde en het vereiste aantal monsters

 20. Kleine steekproef

 21. Het concept en de soorten dynamieken

 22. Prestatieanalyse-serie

 23. Analysemethoden voor de reeks dynamieken

 24. Definitie in de rangen van intra-jaarlijkse dynamiek

 25. Het concept en soorten indices

 26. Individuele en algemene indexen

 27. Gemiddelde indices

 28. Structurele verschuivingsindices

 29. Territoriale indexen

 30. Territoriale indexen

 31. Economische en statistische analyse

 32. A priori analyse en zijn rol in de studie van sociaal-economische fenomenen

 33. Concept en basiselementen van een statistische tabel

 34. De be>

 35. Basisregels voor het maken van tabellen

 36. Tabellen lezen en analyseren

2019 @ edudocs.fun
g