border=0

İŞLETME EKONOMİSİ

İŞLETME EKONOMİSİ. Çalışma kılavuzu. Doçent, N. N. Pushina, İktisadi Bilimler Adayı, Doçent

 1. İşletme kavramı ve türleri

 2. Ticari örgütlerin örgütsel ve yasal biçimleri

 3. Kar amacı gütmeyen kuruluşların örgütsel ve yasal biçimleri

 4. Ticari Dernekler

 5. Çeşitli yasal formlardaki işletmelerin yasal statülerini düzenleyen ana yasama hükümleri

 6. İşletmenin iç ve dış ortamı

 7. Görev ve amaç

 8. Organizasyon yapısı

 9. İşletmenin üretim yapısı

 10. Kaynak sağlama ve kaynak verimliliği

 11. Kurum kültürü

 12. Mülkiyet oluşum kaynakları

 13. Yatırım kavramı ve türleri

 14. Yatırım finansmanı kaynakları

 15. Üretim sonuçlarının genel özellikleri

 16. Üretim programının maliyet göstergeleri

 17. Üretim programı kavramı

 18. Üretim kapasitesi

 19. Ürün rekabet gücü

 20. Sabit varlık kavramı, bileşimi ve yapısı

 21. Sabit varlıkların yapısı

 22. Sabit varlıkların değerlendirilmesi

 23. Rus pratiğinde amortisman

 24. Rus uygulamalarında hızlandırılmış amortisman mekanizmaları

 25. Devlet göstergeleri ve sabit varlıkların kullanımı

 26. Konuyla ilgili mevzuat listesi

 27. İşletme sermayesi kavramı ve bileşimi

 28. İşletme sermayesi ihtiyacını belirleme ihtiyacı

 29. İşletme sermayesi ihtiyacını hesaplama yöntemleri

 30. Unsurlar için işletme sermayesi standardının hesaplanması

 31. Muhasebe değerlemesi ve üretim stoklarının düşmesi

 32. İşletme sermayesi kullanımının verimlilik göstergeleri

 33. İşletme personelinin kavramı ve bileşimi

 34. Emek verimliliği

 35. İŞ ÖDEME

 36. Parça ücreti

 37. Zaman ücreti

 38. Tarifesiz ücret sistemleri

 39. Ücret alanında temel mevzuat

 40. Maliyet kavramı, ürünlerin rekabet edebilirliğinin sağlanmasında maliyetin rolü

 41. Maliyet unsuruna göre gruplandırma

 42. Maliyet kalemlerine göre gruplama

 43. Bitmiş ürünlerin maliyetine dahil etme yöntemine bağlı olarak gruplama maliyetleri

 44. Üretim hacimlerindeki değişikliklerle birlikte değişikliklerine bağlı olarak maliyetleri gruplandırma

 45. Maliyetleri zaman faktörüne göre gruplandırma

 46. Üretim maliyetini hesaplamada yasal düzenleme yöntemi

 47. Dolaylı maliyetlerin tahsis yöntemleri

 48. Gelir, Kar ve Karlılık

 49. Satış hacimleri, satış gelirleri ve kuruluşun karları arasındaki ilişki. Eşitlik noktası

 50. Kullanılan literatür kaynaklarının listesi

2019 @ edudocs.fun