border=0

Diskrete matematysk

Diskrimele matematika is in fjild fan wiskunde dy't ûndersiken ûnderskiedt fan diskrete struktueren dy't yn 'e wiskunde sels en yn syn tapassingen ûntsteane. Sa'n struktueren kinne oanfinityf groepen, finite grafiken, en guon mathematyske modellen fan ynformaasjeferbetteringen, finite automaten, turingmasines, ensfh. Oanwize wurde. Dizze binne foarbylden fan struktueren fan in finite natuer. De seksje fan diskrete wiskunde dy't dy ûndersiikret, wurdt finite wiskunde neamd. Somtiden wurdt dit konsept útwreide ta diskrete wiskunde. Neist dizze finite struktueren ûndersiket diskrete matematysk in stikmannich systemen fan gelikens, unfinale grafiken, komputaasjestikken fan in bepaalde type, cellule automaten, ensfh.. As synonym wurdt de term "diskrete analyze" soms brûkt.

Eigenskippen fan diskrete struktueren: - finale struktueren; - finite grafiken; - guon wiskundige modellen fan ynformaasje-converters; - steatmasines; - Turingmasines;

Diskretion is diskontinuiteit.

Diskrete wiskunde is in branch fan wiskunde dy't problemen op finite sitten probearret. Diskrete wiskunde is ien fan 'e ynformative dielen fan kompjûterwittenskip, nammentlik it teoretyske diel.

Yn 'e skoallekursussen binne sokke fragen fan diskrete wiskunde as: grafyske teory, diskrete optimisaasje, rekursefunksjes, algebra fan logika, teory fan algoritme, lineêre programmearring, wiskundige modeling, kodearde teory.

UNESCO-dokuminten jouwe oan dat in revyzje fan it folsleine systeem fan it studearjen fan wiskundige wittenskippen needsaaklik is, mei de fersterking fan 'e rol fan diskrete wiskunde.

Seksjes fan diskrete wiskunde

Sjoch ek:

Automatyske teory

Logic algebra

Algebraike matrix komplementearje

Kommutative algebra

Dielnimmende sinnen

Gean werom nei Tafelingen yn: Heger Matematika

2019 @ edudocs.fun