border=0


border=0

Lezing notities management psychologie

Deze pagina biedt lezingen over het onderwerp "Psychology of Management". Deze aantekeningen bevatten secties zoals:

 • inhoud en structuur van managementactiviteiten
 • psychologie van het onderwerp van managementactiviteit en hun perceptuele processen.

Auteur: N. E. Revskaya.

 1. Achtergrond van Management Science

 2. Basisscholen voor managementwetenschappen

 3. Algemene benaderingen in de besturingstheorie

 4. De huidige staat van controle theorie

 5. De essentie van management

 6. De be>

 7. Definitie van het systeem van basisbeheerfuncties

 8. Essentie van organisatie

 9. Hiërarchische structuren

 10. Adhocratische (organische) structuren

 11. Basisconcepten van organisatietheorie

 12. De essentie van de functie voor het stellen van doelen

 13. Typologie van organisatiedoelen

 14. Vereisten voor de implementatie van de functie voor het stellen van doelen

 15. Voorspelling Functie Definitie

 16. De be>

 17. De rol en plaats van planning in het functioneren van de organisatie

 18. Structuur van het planningsproces

 19. Typologie van planning en de principes ervan

 20. Het concept van organisatorische functie

 21. Delegatieprocessen

 22. De bijzonderheden van de besluitvormingsfunctie in de activiteiten van het hoofd

 23. Organisatorische factoren van managementbeslissingen

 24. De regelgevingsstructuur van het besluitvormingsproces van het management

 25. Typologie van managementbeslissingen en wettelijke vereisten

 26. Definitie van de functie van motivatie

 27. Prestatie motivatie concepten

 28. De be>

 29. Definitie van een communicatieve functie

 30. Soorten communicatie Communicatie

 31. De regelgevingsstructuur van het communicatieproces en zijn barrières

 32. Algemeen kenmerk van de controle- en correctiefunctie

 33. Principes voor de implementatie van de controle- en correctiefunctie

 34. Human Resource System Definitie

 35. De be>

 36. Managementfuncties bij het werken met personeel

 37. Definitie van een systeem van productie en technologische functies

 38. Beschrijving van de be>

 39. Het concept van afgeleide besturingsfuncties

 40. Karakterisatie van afgeleide besturingsfuncties

 41. Perceptuele processen. Concept en definitie

 42. De specifieke kenmerken van perceptuele processen in managementactiviteiten

 43. Het concept van mnemonische processen en hun samenstelling

 44. De bijzonderheden van RAM in de activiteiten van het hoofd

 45. De bijzonderheden van het >

 46. Persoonlijke professionele ervaring als manager van managementactiviteiten

 47. Algemeen psychologisch concept van denken

 48. De bijzonderheden van het denken in de activiteiten van een leider

 49. De be>

 50. Het concept van intelligentie in de psychologie

 51. Intelligentie en managementeffectiviteit

 52. De specifieke kenmerken van de intellectuele kwaliteiten van een leider

 53. Algemene kenmerken van regelgevingsprocessen

 54. De specifieke kenmerken van de be>

 55. Management besluitvormingsproces

 56. Algemene kenmerken van managementbeslissingsprocessen

 57. Beschrijving van de procedurele organisatie van bestuurlijke besluitvorming

 58. Structurele organisatie van managementbeslissingsprocessen

 59. Fenomenologie van managementbeslissingsprocessen

 60. Individuele verschillen in managementbeslissingen

 61. Communicatieve processen in managementactiviteiten

 62. Het communicatieve gedrag van de leider

 63. Communicatieve fenomenen en processen in managementactiviteiten

 64. Reflexieve processen in managementactiviteiten

 65. Het concept van emotioneel-vrijwillige regulatie van aandoeningen

 66. Stress en het beheer ervan in de activiteiten van het hoofd

 67. De specifieke kenmerken van overheidsregulering bij managementactiviteiten

 68. Motivatie van de leider

 69. Betekenisvolle theorieën over motivatie

 70. Procedurele theorieën van motivatie

 71. Het concept van intrinsieke motivatie

 72. Formele en informele organisaties. Leiderschap en leiderschap

 73. Macht als regulator van bestuurlijke activiteit. Leiderschap en leiderschap

 74. Typologie van macht

 75. Leiderschapstheorieën en leiderschapsstijlen

 76. Het concept van vaardigheden in de psychologie

 77. Bepaling van de samenstelling van managementvaardigheden

 78. Bestuurlijke kenmerken

 79. Bedrijfskwaliteiten

 80. Algemene en speciale vaardigheden in management

2019 @ edudocs.fun
g