border=0

Primêre matrixfoarsjenningen

Definition Primêre transformaasje fan 'e matrix binne de folgjende transformaasje:

1) multiply de string troch in nûmer oars as nul;
2) tafoeging oan 'e eleminten fan ien line-eleminten fan in oare line;
3) ferfoarming fan reihen;
4) fuorthelje (feroare) fan ien fan deselde reihen (kolommen);
5) transponearje;

Dezelfde operaasjes dy't brûkt wurde foar kolommen binne ek elemintêre matrixtransferaasjes neamd.
Mei elemintêre transformaasje kinne jo in lineêre kombinaasje taheakje fan de oerbleaune rigen (kolommen) nei elke rigel of kolom.

Sjoch ek:

Baseline-matrix minder. Rankmatrix

Basic Minor Theorem

Logic algebra

Inverse matrix Eigenskippen

Hegere algebra wiskunde

Gean werom nei Tafelingen yn: Heger Matematika

2019 @ edudocs.fun