border=0


border=0

Modern productiebeheer

ANTWOORDEN OP HET EXAMEN "Beheer van moderne productie"

 1. Missie en doel van de onderneming

 2. Organisatiestructuur van de onderneming: concept en bepalende factoren.

 3. Organisatie van een industriële onderneming in de ruimte. Het algemene plan van de onderneming.

 4. De essentie en taken van productiebeheer.

 5. Functies voor productiebeheer

 6. Principes van productiebeheer

 7. Methoden voor productiebeheer

 8. Scholen en benaderingen van de organisatie en het beheer van productie.

 9. Met de ontwikkeling van management werden de volgende scholen en richtingen ontwikkeld.

 10. Managementbeslissingen en technologie voor hun ontwikkeling.

 11. Bestuurlijke besluitvorming

 12. Beheerbeslissingen op het gebied van technologieontwikkeling.

 13. De principes van planning.

 14. Soorten ondernemingsplannen. Plan indicatoren

 15. Het proces van het ontwikkelen van een plan en methoden voor het organiseren van planningswerkzaamheden.

 16. Productieplan in waardetermen;

 17. Productiecapaciteit: concept, bepalende factoren. Algemene methodologie voor het berekenen van productiecapaciteit.

 18. Indicatoren en manieren om het gebruik van productiecapaciteit te verbeteren

 19. Productieprocessen en hun typen.

 20. Soorten bewegingen van arbeidsobjecten en de berekening van de duur van de productiecyclus.

 21. Vormen van organisatie van industriële productie en hun type.

 22. Productietypen en hun karakteristieke kenmerken.

 23. Organisatie van in-line productie: essentie, karakteristieke kenmerken.

 24. Het toenemende be>

 25. Individuele vormen van OT

 26. Collectieve OT-formulieren

 27. Principes, systemen en vormen van servicetaken.

 28. Geïntegreerd ontwerp van organisatie en onderhoud van taken

 29. De functies van de regulering van arbeid.

 30. Methoden om de kosten van werktijd te bestuderen (foto van werktijd, timing).

 31. Timingbewerkingen

 32. Tijdgebruik foto

 33. Soorten arbeidsnormen en hun kenmerken.

 34. De structuur van een technisch verantwoorde tijdnorm. De snelheid van productie en de relatie met de snelheid van tijd.

 35. Management van arbeidsorganisatie in de onderneming.

 36. Taken en richtingen van arbeidsorganisatie.

 37. Organisatie van de reparatieservice van de onderneming. Het be>

 38. Bepaling van de reikwijdte en organisatie van de voorbereiding van reparatiewerkzaamheden.

 39. De instrumentele economie van de onderneming: waarde, taken, manieren om de effectiviteit van de organisatie te vergroten. Hulpmiddelbehoefte planning.

 40. Planning van gereedschapsvereisten

 41. Brandstof- en energiefaciliteiten van een onderneming: betekenis, doelstellingen, manieren om de efficiëntie van een organisatie te vergroten.

 42. Transportproductieservice.

 43. Er zijn twee systemen van in-plant routes: circulair en slinger.

 44. Tarra- en magazijnfaciliteiten van een onderneming: betekenis, doelstellingen, be>

 45. Organisatie van magazijnactiviteiten

 46. Organisatie en planning van opslagfaciliteiten.

 47. Indicatoren voor planning en evaluatie van magazijnprestaties

 48. Voorraadbeheer

 49. Berekeningen van de productiecapaciteit van de onderneming, normen voor het verbruik van materialen en energiebronnen.

 50. Kwaliteitscontrolesysteem bij de onderneming.

 51. Soorten technische productkwaliteitscontrole

 52. Methoden voor technische kwaliteitscontrole van producten

 53. De fasen van de productlevenscyclus (internationale standaard ISO 9000-serie).

 54. De structuur en functies van materiële en technische ondersteuning bij de onderneming. Organisatie van de levering van materiële middelen aan de onderneming.

 55. De voorraadkoers in dagen wordt ingesteld op basis van de volgende gegevens.

 56. De structuur en functies van marketinggebaseerde marketingdiensten. Verkoopbeheer van producten bij de onderneming.

 57. Product verkoop management

 58. Efficiëntie van het toepassen van de logistieke aanpak voor materiaalstroombeheer.

 59. De essentie en doelstellingen van operationele productieplanning (OPP).

 60. Planning: intra-shop en inter-shop. Geplande normen (CIT).

 61. De taken

2019 @ edudocs.fun