I GOT THIS ROLE (1988)
Ik gong dizze rol

Am G / HC F7

| - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 | --0 --- 0 | - 0 --- 0 --- 0 --- 0-- -0 --- 0 --- 0 --- 0 |

| --1 --- 1 --- 1 --- 1 | --1 --- 1 | --1 --- 1 | --1 --- 1 --- 1 --- 1- -1 --- 1 --- 1 --- 1 |

| --2 --- 2 --- 2 --- 2 | - 0 --- 0 | --0 --- 0 | --2 --- 2 --- 2 --- 2- -2 --- 2 --- 2 --- 2 |

| --------------- | ------- | ------- | 3 ------- 3 ------- 3 ------- 3 ------ |

| 0 ------- 0 ------ | 2 ------ | 3 ------ | ------------ 3 ---- ----------- 3-- |

| --------------- | ------- | ------- | ----------------- -------------- |

Am GC F7

| --0 --- 0 | --3 --- 3 | - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 --- 0 --- 0-- -0 --- 0 --- 0 --- 0 |

| --1 --- 1 | --3 --- 3 | --1 --- 1 --- 1 --- 1 | --1 --- 1 --- 1 --- 1- -1 --- 1 --- 1 --- 1 |

| --2 --- 2 | - 0 --- 0 | --0 --- 0 --- 0 --- 0 | --2 --- 2 --- 2 --- 2- -2 --- 2 --- 2 --- 2 |

| ------- | ------- | --------------- | 3 ------- 3 ------- 3 ------- 3 ------ |

| ------- 3 ------ | 3 ------- 3 ------ | ------------ 3 ---- ----------- 3-- |

| ------- | ------- | --------------- | ----------------- -------------- |

F7 E Am GC

| - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 | --3 --- 3 | - -0 --- 0 --- 0 --- 0 |

| --1 --- 1 --- 1 --- 1 | - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --1 --- 1 | --3 --- 3 | - -1 --- 1 --- 1 --- 1 |

| --2 --- 2 --- 2 --- 2 | --1 --- 1 --- 1 --- 1 | - 2 --- 2 | - 0 --- 0 | - -0 --- 0 --- 0 --- 0 |

| ------- 3 ------ | --------------- | ------- | ------- | - -------------- |

| ------------ 3-- | -------- 2 ------ | 0 ------ | ------- | 3 ------- 3 ------ |

| --------------- | 0 -------------- | ------- | 3 ------ | - -------------- |

F7 E Am G

| - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 --- 0 --- 0 | --0 --- 0 --- 0 --- 0 | - | ------- 0 ------ |

| --1 --- 1 --- 1 --- 1 | - 0 --- 0 --- 0 --- 0 | --1 --- 1 --- 1 --- 1 | - ------- 0 ------ |

| --2 --- 2 --- 2 --- 2 | --1 --- 1 --- 1 --- 1 | - 2 - 2 --- 2 --- 2 | - ------- 1 ------ |

| ------- 3 ------ | --------------- | --------------- | - -------------- |

| ------------ 3-- | -------- 2 ------ | 0 ------- 0 ------ | - -------------- |

| --------------- | 0 -------------- | --------------- | 0 ------- 0 ------ |

Chorus:

Am GC F7

| --0 --- 0 --- 0 --- 0 | --3 --- 3 | - 0 --- 0 | - 0 --- 0 --- 0 --- 0-- -0 --- 0 --- 0 --- 0 |

| --1 --- 1 --- 1 --- 1 | --3 --- 3 | --1 --- 1 | - 1 --- 1 --- 1 --- 1- -1 --- 1 --- 1 --- 1 |

| --2 --- 2 --- 2 --- 2 | - 0 --- 0 | --0 --- 0 | --2 --- 2 --- 2 --- 2- -2 --- 2 --- 2 --- 2 |

| --------------- | ------- | ------- | 3 ------- 3 ------- 3 ------- 3 ------ |

| 0 ------- 0 ------ | ------- | 3 ------ | ------------ 3 ---- ----------- 3-- |

| --------------- | ------ | ------- | ----------------- -------------- |

Am G / HCF

Wy geane twifel, ik bin net bliid mei dizze twifels

Am G / HCF

Dizze swiere heule yn 'e boarst bruts de leafde.

FE

A while we sit and suffer

Am G / HC

En wy skine by de sletten poarten

FE

Wy binne al mei alles ferwûne,

Am E!

Ja yn 'e each of wjebrouwe.

Am G / HCF

Hjir binne de tûkste just gewoan >

Am G / HC

Slút snel sêfte lytse wrâld

F

Op 'e bonken dy't har lichem bekend binne.


border=0


FE

Allinnich laitsje op ús

Am G / HC

Yn 'e dwylsinnige liedingen rûn

FE Am E!

Se sorpe net foar ien fan jo en myn.

Chorus:

Am G / HC

Ik krige dizze rol

F

Ik krige in gelok ticket.

Am G / HC

Ik krige dizze rol

Fmaj7

Ik krige in gelok ticket.

Am G / HCF

Fraachpetearen, mar net makliker fan slimme reden

Am G / HCF

Krij net en dielde antwurd fan gebrûklike phrases.

FE

Har hege jeugd

Am G / HC

Goed ôf fan dingen

FE Am E!

Dyjingen dy't ús sawat oerweldigje.

Am G / HC

En as wy sa folle wolle

F

Shout lûd en >

Am G / HCF

Alle ús grutte ferhuzen freegje om stil te wêzen.

FE Am G / HC

En faak, net al te leauwen yn 'e ferneamde goaden,

FE Am E!

Soannen drinke de eare fan eksemplarende heiten.

Am G / HCF

Yn 'e drokte komt in tige iensum nacht.

Am G / HCF

Gedanken fan it tredde ein binne kletterje, en it is net sliepe.

FE Am G / HC

Mar de oare jûn bringe wy de iene dy't net ôfwike.

FE Am E!

En rêstich út 'e bêd útride, komt de oarloch werom.

Chorus:

Am G / HC

Ik krige dizze rol

F

Ik krige in gelok ticket.

Am G / HC

Ik krige dizze rol

Fmaj7

Ik krige in gelok ticket.

Am G / HCF

Ephemeral gelokkich folle de loft mei huning.

Am G / HC

Praat de freugde fan 'e grutte arbeid,

F

Unfersichtbere sin fan har eigen.

FE Am G / HC

Gloarje de freugde fan oerwinnings, foar de minste reden - in feest

FE Am E!

En it is better net te tinken dat it moarn efter him komt.

Am G / HCF

Ungelokkige dreamen, ien foar ien,

Am G / HCF

Flechtsje, foar ivich litte ien.FE Am G / HC

Hy lies en rots, wat giel draacht út syn mûle.

FE Am E!

It is krekt ûnbeskoft spits.

Am G / HC

Sweet lichaam nourished,

F

Mar de term is al gau oer

Am G / HCF

Hy flechte ûnsichtber nei it punt dêr't alles yn ien kear brekt.

FE Am G / HC

En yn 'e beferzen eagen gie it om de begjin fan' e wegen ôf

FE Am E!

De ûnbiedige skrieme is hurd en bleau altyd.

Chorus:

Am G / HC

Ik krige dizze rol

F

Ik krige in gelok ticket.

Am G / HC

Ik krige dizze rol

Fmaj7

Ik krige in gelok ticket.

TERRORIST

riff em

E | ------------------------------ ||

B | ------------------------------ ||

G | ------------------------------ ||

D | ----- 5 ------- 7-5 ------ 5 ------- |

A | --7 --- 7 --- 5 -------- 7 --- 7-5 --- ||

E | ------------------------------ ||

Ynlieding: riff Em / 4p

riff em

Sjoch om hinne, alles is rêstich, lykas gjin sturt

riff em

It hôf goed, swarte gat

riff em

Boarded up. Damn dat ljocht

riff em

Lipnuschy top Chukhon freak.

riff em

Utgong - ferdwûne fjoerfeiligens

riff em

Fragile, bastard, en de ramen om.

riff em

Kleanplaten binne sa deadlik stadich

riff em

Ferline fergriemden, ferwûne hannen.

riff em

Wat binne jo opstekke, nar, ik bin net neaken!

riff em

Ik bin net foar jo, ik bin gjin frouizer, net in dief!

riff em

Ik bin in terrorist! Ik bin Ivan Tomato!

riff em

Stopje, ús trompkaart is skrik!

Chorus:

EHA

Tra-ta-ta-ta-ta-ta!

EF # G!

Tra-ta-ta-ta-ta-ta!

Loss: riff Em / 2p

Rattlingsdak ûnderfûn,

Ik dûkt yn 'e binnenstêd, donkere gloom.

Wyls alles normaal is. Doden, hurde!

Goud maklik, ik bin net dyn fijân.

Hjir is it - in cache, fan it wie swart

Ferhúzje, wipe, kontrolearre shutter

Pake in smokke glês mei in masinegewear

Yn 'e mûzelsfertsjintwurdiging, iepenje iepen romte.

It buzz fan stimmen ûnder de nerveus pat

Sgreb buste yn 'e ûnsjogger.

Bist gewoan, griis? No bin ik heul

De wierheid om jo harsens te fertsjinjen.

Chorus.

Meitsere minsken wurde troch pine ôfsnien

Jerked, gaspedearje, briek yn 'e rêch

My psychedelike kakofony

Bliuw de midden, rjochts-links, boppe-ûnder.

Eat fergees, lytse kening fan 'e natuer,

Gedanken, ideeën, alles dat ik wenne.

Tearje de frijheid fan 'e sûnder mûlen

Stuitsje tusken jo eagen.

Chorus.

Loss: riff Em / 2p

Minsken kamen ta har sintugen, ferdigenje

Op it dak krûpe ... "Tie in skodel!"

"Ik bin ien," - harkaya bloed,

Hy rôp yn 'e ferhaaltsjes, barre atmei.

"Foar de leafde foar jim, gong ik nei muorren,

Jo hawwe jo skrinnen ferlern! "

"Der is neat, bitch, minsken balamût!"

Hast it echt ...

Tra-ta-ta-ta!

CHURCH

Asus4 Dm + 5 Am9 Em7

E || 0 -------- | ---- 1 ---- | ---- 7 ---- | 0 -------- | - ||

B || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 5 ---- | ---- 3 ---- | - ||

G || ---- 2 ---- | ---- 3 ---- | ---- 5 ---- | 0 -------- | - ||

D || ---- 2 ---- | 0 -------- | ---- 5 ---- | 0 -------- | - ||

A || 0 -------- | x -------- | ---- 7 ---- | ---- 2 ---- | - ||

E || x -------- | x -------- | ---- 5 ---- | 0 -------- | - ||

yntroduksje: Asus4 / 8p

Asus4

Ik bin in tsjerke sûnder krúsen

Asus4

Ik fleie, wapens útstutsen.

Asus4

Oan 'e sliepe lannen

Asus4

Wetter - Agrarwetter

Dm + 5 Dm Dm + 5 | Dm

Ik bin leauwe sûnder reden.

Dm + 5 Dm Dm + 5 | Dm

Ik bin de wierheid sûnder start.

Am9

Harkje jo út

FG Am Em7

Soul ûnder aspen.

Loss: Am | Em7 / 3p

Am Em7 Am | Em7

Ik bin in fûgel sûnder himel.

Am Em7 Am | Em7

Ik bin in stienkoek.

Am Em7 Am | Em7

Half-fergetten plaatsen

Am Em7 Am | Em7

Sad tekenje.

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

Midnight moon

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

Myn wûnen ferbiede

Am Em7 Am | Em7

Ja griene fynen

Am Em7 Am | Em7

Bêd de dom.

Am Em7 Am | Em7

Ik bin in tsjerke sûnder krúsen

Am Em7 Am | Em7

Ik rin altyd yn 'e grûn,

Am Em7 Am | Em7

Oan 'e wurden fan wa't fuortgean

Am Em7 Am | Em7

Ja nei it sjongen fan 'e winen.

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

Ik bin in ûnthâld sûnder goed.

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

Ik bin kennis sûnder stribjen.

Am Em7 Am | Em7

Kâlde stjer

Am Em7 Am | Em7 | Am | Em7

Missing generaasjes.

Am Em7 Am | Em7

It is tsjuster yn myn siel

Am Em7 Am | Em7

Pads oer ferwûnen

Am Em7 Am | Em7

Broken glass,

Am Em7 Am | Em7

Wapen út.

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

En moarn sil ik stjerre,

Dm Dm + 5 Dm | Dm + 5

Wetter - Agrarwetter

Am Em7 Am | Em7

Ik bin oantinken

Am Em7 Am | Em7

Blaze oer de rivier.

Loss: Am | Em7 | Am Am!

REVOLUTION

Yntroduksje: G | D | Am | Am | G | D | Am | CD

GD

Twa fingers opheven is in oerwinning

Am

En dit binne twa fingers yn 'e eagen.

GD

Wy stribje nei tiisdei op woansdei foar woansdei,

Am cd

Mar wy begjinne al tongersdei.

GD Am | Am

Yn dizze wrâld fan wat wy wolle, nee,

GD Am C | D

Wy leauwe yn 'e macht om it te feroarjen - ja! Mar ...

Chorus:

GD Am CC / HC

Revolúsje jo jo ús leard

GD Am C / HCD

Belje yn 'e ûnrjocht fan goede.

GD Am CC / HC

Hoefolle wrâlden bringe wy yn 'e oere

GD Am CD

Yn 'e namme fan jo hillige feint.

ferliezen: G | D | Am | Am | G | D | Am | CD

Minsklik fleis is swiet oan de smaak.

Judas fan 'e belegere winters witte dat.

Wat wolle jo foar itenje? Is Jezus wer?

Eat, mar wyt - wy sille jo net ferjaan!

Yn dizze wrâld fan wat wy graach net wêze wolle!

Wy leauwe yn 'e macht om it te feroarjen, ja!

Chorus.

ferliezen: G | D | Am | Am | G | D | Am | CD

En wat moatte wy dwaan? Wat moatte wy sjonge?

Hoe holle is myn holle?

Hoefolle kostet in Afghani dea dea?

As se ús libben net goed binne?

Yn dizze wrâld fan wat wy graach net wêze wolle!

Wy leauwe yn 'e macht om it te feroarjen, ja! Mar,

Chorus.

ferlies:

G | G | CD | G | G | G | CD | G! G / H! G! G / H! G! G / H !!! G!

Tusovchik

Yntroduksje: G | G | C | G | DC | GD

G

Hy komt faak foar my yn 'e moarn

G

Hy banget oan 'e doar, hy knockt op it finster

C

Hy ropt in oere en nei de fraach: "Wa is der?"

G

Replies, laitsje: "Wy hawwe elkoar >

D

Hy drank myn kofje, hy smyt myn tee,

C

Hy brusht syn lêste tosk mei myn boarst

DC

Thoughtfully stille, en doe slachtoffich

ferlies: G | G | C | G | DC | GD

G

Hy wit alles, hy wit alles,

G

Wat brieken Grebenschikov dy't Ricochet fersloech

C

Hy quotes de Bouddha as as de Buddha sels wie ...

G

Mar om him nei te sjen, is mar skip.

D

En ik, echt, wie hûs riden fan in tocht,

C

Myn doar sûnder slot, ik rûke, yn myn favorite hoeke,

D

Smile bastert, nei my te sjen!

CG | G

Hy is in KGB agent! A-ha!

Mei G | DC | GD

Hy is in CIA-agint ...

G

Party-goer!

G

Ik sil jo ôfskie sizze: "Gean op!"

C

Jo sjogge as in droege stikje li-la!

G

Jo binne net ús test ... Palba, foto's,

D

Chatter Jo sjogge ... ik wol net graach!

Mei

En yn kontakt mei it bedriuw, spyt ik gewoan!

D

Party-goer, as jo stjerre,

Mei G

Ik sil jo in mausoleum yn myn Red Corner bouwe!

CONVEYOR

riff E riff A

E | -------------------- | E | -------------------- |

B | -------------------- | B | -------------------- |

G | -------------------- | G | -------------------- |

D | -------------------- | D | - 2 ----------------- |

A | --2 ----------------- | A | --0--0-3-4-7-4 ------ |

E | --0--0-3-4-7-4 ------ | E | -------------------- |

Ynlieding: riff E / 8p

E! riff E

De wei reitsje fluch

E! riff E

Ja, ik gean net op.

E! riff E

Fjilden op 'e manier,

E! riff E

Rypen, boarst "Zhiguli".

A! riff A

Ik drill de 103de gat,

A! riff A

Ik haw noch hûndert dei te plowjen.

E! riff E

Op it fabryk is in kofjekekop

E! riff E

Brek ik learje te dûnsje.

Chorus:

H! F #! H !! F #!

Brack-dûns, braak-dûns.

C !! D !! riff E

A-ha! A-ha! Oh!

1240 loften

Ik brocht foar in skift.

Sfeer "Gemeentemarkt"

Yn it gat fan ús nul.

Ik frege Uncle Petit:

"Wa hat dizze dûns útfûn?

Ik waard ferwûne troch it folsleine lot

This fucking conveyor. "

Chorus.

Master Petya antwurde my:

"Brek yn 'e Feriene Steaten

Nei Radian klassen yn 'e kaai

Plant op usi jier.

Wy kenne ús wetten

Dizze gopak hat ús net saak!

Wy ropje de pipeline

Produktiviteit! "

Chorus.

THAW (1990)

POST-INTELLIGENT

Dsus4 Asus4 Esus4 A / F #

E || ---- 3 ---- | 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- | - ||

B || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | 0 -------- | ---- 2 ---- | - ||

G || ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | - ||

D || 0 -------- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | ---- 4 ---- | - ||

A || x -------- | 0 -------- | ---- 2 ---- | 0 -------- | - ||

E || x -------- | x -------- | 0 -------- | x -------- | - ||

ynlieding:

Dsus4 !! D !! Dsus4 !! D !!

Dsus4 !! D !! Dsus4 !!!!!!! A!

A !! A / F # !! A !! A / F # !! A !! A / F # !! A !! A / F # !! / 3p

DEA | A

Yn in dream stjerre ik faak oer leafde,

DEA | A

Mar ik leau yn leafde as it fier fuort is.

DEA | A

Einselens sliept op myn kweade boar.

DE! A

Ik lige, ik reeke, ik meditearje, ik delve yn it finster.

Chorus:

DA

Oh-pa! Oh-pa!

EA

Oh wêr, wêr bisto, Europa?

DA

Ik sjoch yndiedich by it finster,

EF # m

Mar it is opsteld.

ferlies: Dsus4 !! D !! Dsus4 !! D !!

A !! A / F # !! A !! A / F # !! A !! A / F # !! A !! A / F # !! / 2p

DE

He, brânoffer!

A | A

Skreau jo ûnrjocht ljocht.

DE

Hoe barmhertich is jo skriemen

A | A

Mar lykwols is stilte wiis.

DE

Jo freegje frijheid

A | A

Jo drank, jo krije har nei har.

DE!

Jo reitsje, leuk, mar jo witte net hoe't

A

Dizze frou is skriklik.

Chorus:

DA

Oh-pa! Oh-pa!

EA

Oh wêr, wêr bisto, Europa?

DA

Ik sjoch yndiedich by it finster,

EF # m

Mar it is opsteld.

ferlies:

Dsus4 !! D !! Asus4 !! A !! Esus4 !! E !! Asus4 !! A !!

Brêge:

Dsus4 D Asus4 A

Wannear't it wurd "goeie" ik meast yn stress is.

Esus4 E Asus4 A

Ruslân is moai, jo binne donker as de pest.

Dsus4 D Asus4 A

Ik leau allinnich yn 'e fuortgong op it begraafplak,

Esus4 E Asus4 A

En ik sjoch hoefolle jo moatte springe.

Dsus4 D Asus4 A

Ik wit it folk, ik lês alles oer him,

Esus4 E Asus4 A

Allinne ferljochting en sakken kinne it feroarje.

Dsus4 D Asus4 A

De minsken wachtsje op my, mar ik, spitigernôch, binne middele

Esus4 EE!

Och, gewoan net

AA / GA / F # A / E

Besykje my.

Chorus:

DA

Oh-pa! Oh-pa!

EA | AA / GA / F # A / E

Broken glasses.

DA

Oh-pa! Oh-pa!

EF # m

Burning from melancholy.

ferlies: Dsus !! D !! Dsus !! D !! A!

; Datum tafoege: 2017-11-01 ; ; Views: 213 ; Is it publisearre materiaal it urheberrecht? | | Persoanlike data beskerming | ORDER WORK


Hast net fûn wat jo sochten? Brûk it sykjen:

De bêste wurden: Mar wat matem binne jo, as jo sels net korrekt wachtwurd kinne? 7949 - | 6935 - of alles lêze ...

2019 @ edudocs.fun

Sidejager generaasje foar: 0.054 sek.