border=0


border=0

Economische analyse

Hier is een lezingencursus over economische analyse.

Economische analyse is een noodzakelijk hulpmiddel voor elk bedrijf, ondernemer en zakenman. Het helpt bij het identificeren en analyseren van kosteneffectiviteit.

Auteur: Sharafanova E. E.

 1. Het onderwerp en de inhoud van economische analyse

 2. Soorten economische analyse

 3. Basisregels voor het organiseren van economische analyse

 4. Organisatievormen en uitvoerders bij het uitvoeren van economische analyses in de onderneming

 5. Analytisch werk plannen bij de onderneming

 6. Bedrijfsprocesmodellering

 7. Deterministische communicatieschema's voor economische analyse

 8. Formele methoden voor de uitsplitsing van individuele factoren

 9. De methode van ketensubstituties in economische analyse

 10. De methode van absolute verschillen in economische analyse

 11. De methode van relatieve verschillen in economische analyse

 12. Indexmethode in economische analyse

 13. Integrale methode in economische analyse

 14. Vergelijking als een manier van economische analyse

 15. Manieren om indicatoren in een vergelijkbare vorm te brengen

 16. De methode van groeperen in economische analyse

 17. Het gebruik van dynamica-indicatoren bij economische analyse

 18. Balansmethode van economische analyse

 19. Taken, hoofdrichtingen en informatieondersteuning van de analyse van de financiële toestand van de onderneming

 20. Analyse van veranderingen in de activastructuur van de balans

 21. Analyse van de structuur van de verplichtingen van de balans van de onderneming

 22. Het systeem van indicatoren van de financiële toestand van de onderneming en methoden voor hun bepaling

 23. Beoordeling van de solvabiliteit van de onderneming

 24. Enterprise credit rating

 25. Beoordeling van financiële stabiliteit

 26. Balansliquiditeitsanalyse

 27. Analyse van financiële vereisten voor faillissement van een onderneming

 28. Analyse van verkoopvolumes

 29. Analyse van de dynamiek van de productie

 30. Assortimentplan implementatie analyse

 31. Analyse van de structuur van producten van economische analyse

 32. Analyse van het productieritme in economische analyse

 33. Productkwaliteitsanalyse

 34. Kosten groeperen. Productkostenanalyse

 35. schema voor productkostenanalyse

 36. Kostenanalyse per roebel van verhandelbare producten

 37. Analyse van indirecte kosten bij het berekenen van de kosten

 38. Analyse van algemene productie en algemene kosten

 39. Bepaling van reserves om de kosten van producten en diensten te verlagen

 40. Analyse van het gebruik van arbeidsmiddelen

 41. Procedure voor uitsluiting van overuren

 42. Reserves van productiviteitsgroei van arbeidsintensiteit van producten

 43. Aantal medewerkers en aantal medewerkers

 44. Loonanalyse

2019 @ edudocs.fun