border=0

Karriêre

Stap 1 is in útwreiding (20 - 25 jier). Ûntwikkeljen oan it begjin fan in karriêre as nije feardichheden binne oernaam. Kompetinsje is hurd groeiend, aspiraasjes en neigeunen wurde dúdlik.

Stap 2 - fersterking (fan 30 oant 40 jier). Der is in fersterking op it profesjonele paad as de stapten en feardichheden op 'e ûntjouwingstap binne oanwêzich, hifke en kombineare mei praktyske ûnderfining.

3e etappe - ferbettering (fan 40 oant 50 jier). Wannear't de meiwurker sterk op in profesjonele manier fersterke is en trochgean, neffens har mooglikheden.

Sjoch ek:

Psychologyske struktuer fan profesjonele aktiviteit

Typen fan ûnwillekeurige profesjonele ûntwikkeling

Kanalen foar it krijen fan ynformaasje by it petear

Underdielen fan 'e berop psychology

Algemien invariant fan in profesjonele wurde

Gean werom nei Tafelingen yn: Professional Psychology

2019 @ edudocs.fun