border=0

EXPLANATORY NOTE

Filosofy spilet in beslissende rol by it foarmjen fan ideologyske kultuer fan 'e persoan. It is de filosofy dy't de funksje fan 'e problemen fan' e wêzen befetsje, de betsjutting fan 'e bestean, de prioriteit wearden yn' e leef fan 'e maatskippij, bepale de akseptabel manieren en middels om har te realisearjen. Yn 'e 21e ieu is it needsaak foar filosofyske kennis foar in moderne persoan net allinnich net ôfnommen, mar oarsom, ferheegjen en filosofyske kultuer wurdt it wichtichste diel fan' e algemiene kultuer, de foarmjouwing dêr't modernste betingsten spesjaal betsjutte.

It hantlieding is bedoeld foar in bepaalde mjitte om de besteande gap te foljen en helpers te helpen yn 'e stúdzje fan' e filosofy.

It tutorial is ferdield yn twa dielen. Yn it earste part wurdt oandacht rjochte op 'e ivige problemen fan' e filosofy: anthologies, gnoseology, methodology, ensfh. Elke fan dizze problemen wurde histoarysk beskôge, ûntdekt har ûntwikkeling fan 'e Aldheid oant hjoed de dei.

It twadde part fan it wurk is tawiisd om sosjale en filosofyske problemen, filosofyske anthropology. Under harren: natuer as basis fan minsklike bestean, maatskippij en har spearen, minske as ûnderwerp fan filosofyske analyze. Allinne in pluralistyske oanpak om 'e konsideraasje fan alle filosofyske problemen lit ús ien-seisensiteit foarkomme en har "trije-dimensionale byld" krije.

Sjoch ek:

It probleem fan 'e minske yn' e skiednis fan 'e filosofy

Bibliografyske list

Seksje 3. Filosofy fan kennis

Oarsprong

Return to Table of Contents: Socio-Philosophical Issues

2019 @ edudocs.fun