border=0

Tur operatörü

Bu kategoride "Tur Operatörleri" den bahsediyoruz, burada tur operatörü faaliyetinin temellerini, tur operatörünün çalışma düzenini, charter uçuşlarıyla yolcu taşımacılığını ve benzeri şeyleri ...

 1. TURİST PAZARININ KONUSU OLARAK TUR OPERATÖRÜ

 2. Bir tur operatörünün iş profili.

 3. Turistlerin amacına bağlı olarak turların tipolojisi

 4. Dış faktörler turu

 5. Gezegen dışı ekojen faktörlerin etkisinin değerlendirilmesi

 6. Turun iç faktörleri

 7. hedefleri

 8. yapı

 9. Üst yönetim

 10. görevler

 11. teknoloji

 12. insanlar

 13. Tur operatörü faaliyetlerinin temelleri

 14. Tur tasarımı

 15. Tur planlamada pazarlama kavramı

 16. Turistik pazarın bölümlenmesi

 17. Coğrafyaya göre bölümleme

 18. Ekonomik ilke ile bölümlendirme

 19. Turistlerin kantitatif tercih ilkeleri üzerine bölümlendirme

 20. Yaş bölümlendirme

 21. Turist tercihleri ​​ilkelerine göre bölümlendirme

 22. Pazarlama araştırması ve rekabetçi çevre analizi

 23. Odak Grup Tanımı

 24. Tur operatörü tekliflerinin rekabetçi turizm pazarındaki farklılaşması

 25. Konumlandırma turları ve tur operatörleri

 26. Tur planlaması

 27. Tur işletmecisinin turların uygulanması ve düzenlenmesi konusundaki çalışma planları

 28. Seyahat hizmeti sağlayıcılarının belirlenmesi

 29. Sözleşmeli bir tur planı hazırlamak

 30. TUR OPERATÖR VE YABANCI TOPLANTI ŞİRKETLERİNİN İŞBİRLİĞİ

 31. Dünya bölgelerinin otel pazarlarına genel bakış

 32. Otel kirası

 33. Yorum temelinde yer bloğu alımı

 34. Anoment terimleri üzerine bir koltuk bloğu satın almak

 35. Değiştirilemez rezervasyon koşullarında çalışın

 36. Artan komisyon şartları üzerinde çalışın

 37. Öncelikli rezervasyon şartları üzerinde çalışın

 38. Standart komisyon şartlarında bir kerelik teklifler

 39. TUR OPERATÖR VE HAVA YOLLARI İNTERRELASYON ŞEMALARI

 40. Taşıyıcının hak ve yükümlülükleri

 41. Düzenli uçuşlarda yolcu taşımacılığı.

 42. Charter uçuşlar ile yolcu taşımacılığı

 43. KARAKTER TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 44. Sözleşmede tarafların sorumluluğu.

 45. Charter anlaşmasının sonuçlanması için prosedür

 46. OPERATÖR VE DEMİRYOLULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 47. MODERN TUR OPERATÖRLER VE GEMİ İNDİRİCİLERİN ETKİLEŞİM ŞEMALARI

 48. Kabin kabinin analizi

 49. OPERATÖR VE MOTOR TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 50. TURİZM OPERATÖRÜ VE GEÇİŞ ŞİRKETİ'NİN karşılıklı karşılıklı ilişkileri

 51. OPERATÖR VE SİGORTA ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 52. Tur ürününün tanıtımı

 53. Ajanslarla çalışmak

 54. Tüketici teşvikleri

 55. Modern tur işletmesinde marka ve marka kullanımı

 56. TURİST PAZARINDA ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

 57. TOUROPERATING'DEKİ DOKÜMAN DÖNEMİ

 58. Hizmet İçi Belgeler

 59. Tedarikçilerle çalışma dokümantasyonu

 60. Tur operatörleri ile turistler arasındaki ilişkiyi düzenleyen belgeler.

 61. turist

 62. Çatışma önleme yöntemleri

 63. Turdaki iç çatışmalar

 64. OTOMATİK TUR GEÇİŞİ

 65. Gezinmede İnternet kullanımının ana yönleri

 66. Rusya Federasyonu'ndaki turizm faaliyetlerinin yasal dayanağı

 67. Tur işletmeciliğinin ruhsatlandırılması ve standardizasyonu

 68. Turopereytinge’de nakit dışı ödemeler

 69. Tur işletmeciliğinde nakit işlemleri ve nakit işlemleri

 70. Turistik kredinin turizme uygulanması

 71. Turlarda takas anlaşmaları

 72. Gezmede yerleşim yerleşme planları

 73. Ve eyalet ve yerel makamlar

 74. Tur operatörü çalışanlarının cezai sorumluluğu

 75. SÖZLÜK

 76. Uluslararası turlarda kullanılan ana kısaltmalar listesi

2019 @ edudocs.fun